อย่ายินดีในการทำชั่วของคนอื่นอย่าไปยินดีในการทำชั่วของคนอื่น 
เพราะเราจะมีส่วนในบาปนั้นด้วย 
แต่ให้ยินดีในการประกอบคุณงามความดี
ของตนและของคนอื่น 
เพราะจะได้แต่บุญโดยฝ่ายเดียว

 หลวงปู่หลุย จันทสาโร

ให้ทำใจเย็นเหมือนน้ำ“...ให้ทำใจให้เย็นเหมือนน้ำ
ทำใจดีเหมือนน้ำ 
น้ำ มันดี ดีอย่างไร
ใครด่าก็เฉย ใครนินทาก็เฉย
ขี้รดก็เฉย เยี่ยวรดก็เฉย
ทำใจอย่างนั้น จึงจะได้ธรรมะ"

หลวงปู่หลวง กตปุญฺโญ

ร่างกายเป็นเพียงบ้านเช่าชั่วคราว


"...ทุกคนมีความทุกข์ 
ทุกคนจะต้องมีความตายไปในที่สุด 
แล้วเราจะมานั่งถือตัวถือตน 
เสมอกัน เลวกว่ากัน ดีกว่ากัน 
เพื่อประโยชน์อะไร 
เพราะต่างคนต่างก็ไม่มีร่างกาย
เป็นเรา เป็นของเราจริง 
เรือนร่าง ร่างกาย
เป็นแต่เพียงบ้านเช่าชั่วคราวเท่านั้น .."

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ