อัศจรรย์โดยธรรม


จะไม่มีอะไรอัศจรรย์เลย 
เมื่อรู้เห็นตามเป็นจริงแล้ว 
ต่อให้มีคนเหาะต่อหน้าต่อตา 
ก็เห็นเป็นธรรมดาเท่านั้น
เพราะเกิดมากี่ครั้งก็มีเรื่องพวกนี้ตลอด 
ต่อให้เห็นทั่วทั้งจักรวาลในชั่วขณะจิต
ก็ยังเฉยๆ ไม่เหมือนรู้กายใจ
แล้วเพิกถอนความเห็นผิดว่าเป็นเราเป็นตน 
นี่อัศจรรย์แท้ มีกายใจอยู่แต่ไม่เห็นเลยว่า
เป็นเราของเรา เป็นสิ่งมีได้ในพระศาสนาเท่านั้น 
นี่อัศจรรย์แท้ๆ ...อัศจรรย์โดยธรรม

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by susan-lu4esm from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา