ความคิด ไม่ดีไม่ร้าย


ความคิด ไม่ดีไม่ร้าย
มันก็ทำหน้าที่ของมันไป
เมื่อไหร่เห็นมันไม่ใช่เรา
แล้วมันก็หมดฤทธิ์
แต่ถ้าไม่รู้จักมัน เราจะเป็นมัน 
และ เป็นทาสมันไม่มีวันจบวันสิ้น
หลายคนปฎิบัติธรรมเพื่อจะไม่คิด 
หรือ แค่คิดจะปฎิบัติ 
ก็ตกสู่ความคิดอยู่ดี

พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

Image by Darkmoon_Art from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 


“สันติสุขในใจ” เกิดขึ้นได้ในจิตใจที่สงบสุข
ต้องเป็นจิตใจที่ยอมรับ
และเข้าใจความจริงอย่างที่เป็น
โดยไม่แทรกแซง ยื้อแย่ง แข่งขัน บังคับ 
ปรับเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็น
อย่างที่ใจเราต้องการ
การฝืน การสั่ง การบังคับ 
การกดข่ม กดดัน เรียกร้อง
ไม่ทำให้เกิดการยอมรับ
และเข้าใจความจริงได้
การข่มจิตไม่ให้คิด ไม่ได้แปลว่าเรามีสมาธิ
การบังคับจิตใจไม่ให้โกรธ 
ไม่ได้แปลว่าความเกลียดหายไปจากใจ
มันยังอยู่ข้างใน ทั้งความเศร้า 
ความทุกข์ ความหดหู่
ไม่มีทางจางหายไปได้ 
หากเรายังแบ่งแยกตัวตนกับคนอื่น
แบ่งแยกตัวเรากับทุกสิ่งรอบตัว
“อิสระเสรี” ที่แท้จริง 
ต้องไม่อยู่ภายใต้ความคิดหรืออิทธิพลใด ๆ
จะต้องเป็นการรู้ตัว 
โดยไม่มีการพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งที่รับรู้

ท่านกฤษณมูรติ

Image by Engin_Akyurt from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา