อัศจรรย์โดยธรรม


จะไม่มีอะไรอัศจรรย์เลย 
เมื่อรู้เห็นตามเป็นจริงแล้ว 
ต่อให้มีคนเหาะต่อหน้าต่อตา 
ก็เห็นเป็นธรรมดาเท่านั้น
เพราะเกิดมากี่ครั้งก็มีเรื่องพวกนี้ตลอด 
ต่อให้เห็นทั่วทั้งจักรวาลในชั่วขณะจิต
ก็ยังเฉยๆ ไม่เหมือนรู้กายใจ
แล้วเพิกถอนความเห็นผิดว่าเป็นเราเป็นตน 
นี่อัศจรรย์แท้ มีกายใจอยู่แต่ไม่เห็นเลยว่า
เป็นเราของเรา เป็นสิ่งมีได้ในพระศาสนาเท่านั้น 
นี่อัศจรรย์แท้ๆ ...อัศจรรย์โดยธรรม

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by susan-lu4esm from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

สิ่งที่ขวางคุณได้


สิ่งที่ขวางคุณได้
ไม่ใช่กำแพง
แต่เป็น...
ความคิด
ว่ากำแพงขวางคุณได้!

ดังตฤณ

Image by BUMIPUTRA from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ผู้ที่จะปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์


ผู้ที่จะปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์แล้ว 
ไม่มีสิ่งใดนอกจากปฏิบัติทางจิตทางใจ 
ให้ปล่อยวางละสิ่งทั้งปวงหมด 
แล้วมาอยู่เป็น “กลาง”..
เมื่อไม่มีสุขไม่มีทุกข์ 
ไม่มีหยาบไม่มีละเอียด 
ตลอดจนไม่มีสมมติบัญญัติ 
มันจึงพ้นจากโลกได้

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ความอ่อนแอกับความสำเร็จ


การยึดในทุกสิ่ง..คือความอ่อนแอ
ความไม่ต้องการสิ่งใด..คือความสำเร็จ

อาจารย์ปู่ เอกธาตุ

Image by KIMDAEJEUNG from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ไม่มีอะไรหรอกที่เราขาดมันไม่ได้


ทุกอย่างเป็นปรากฎการณ์ ที่ไหลผ่านไปเรื่อยๆ 
ทุกอย่างเหมือนสิ่งที่ว่างเปล่า 
เป็นปรากฎการณ์ ที่ว่างเปล่าเท่านั้นเอง 
เพราะมันมีมาชั่วคราว แล้วมันก็หายไปหมดเลย 
มันไม่มีหรอกสิ่งที่จริงจังที่สุดในชีวิต 
อย่างบางที เวลาเราเผชิญปัญหา 
เรารู้สึกสิ่งนี้สำคัญที่สุดเลย เราขาดสิ่งนี้ไม่ได้ 
อย่างเวลามีความรักนะ..รู้สึกคนนี้
เป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้ 
คนๆ นี้ ถ้าเราขาดแล้วเราไม่มีความสุขเลย 
วันหนึ่งขาดเขาจริงๆ ก็อยู่ได้นะ ไม่ตายหรอก 
ทุกอย่างไม่ใช่ว่าสำคัญที่สุดหรอก 
ทุกอย่างมันมาแล้วไปทั้งนั้นเลย 
ไม่มีอะไรหรอกที่เราขาดมันไม่ได้

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

Image by ID 1866946 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

การปฏิบัติธรรมที่แท้จริง


การปฏิบัติธรรมที่แท้จริง 
คือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับ
ความพลัดพราก ความสูญเสีย 
และความไม่สมหวังอย่างไม่เป็นทุกข์ 
สามารถเข้าถึงความสงบเย็นได้ 
ท่ามกลางความผันผวนของโลกและชีวิต 
อีกทั้งยังสามารถเอื้อเฟื้อเกื้อกูลและเป็นมิตรกับผู้อื่นได้ 
โดยไม่แบ่งแยกหรือเลือกที่รักมักที่ชัง ทั้งหมดนี้
เราสามารถเรียนรู้ได้จากชีวิตสามัญ
ที่มีทั้งสุขและทุกข์ มีทั้งมิตรและศัตรู 
มีทั้งสมหวังและไม่สมหวัง

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

Image by Free-Photos from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ภิกษุใดคุ้มครองดีแล้วซึ่งทวารเหล่านี้


ภิกษุใดคุ้มครองดีแล้วซึ่งทวารเหล่านี้ 
คือ ตา หู จมูกลิ้น กาย และใจ 
รู้จักประมาณในโภชนะ 
และสำรวม ในอินทรีย์ทั้งหลาย 
ภิกษุนั้นย่อมถึงความสุข 
คือ สุขกาย สุขใจ ภิกษุเช่นนั้น
มีกายไม่ถูกไฟ คือ ความทุกข์แผดเผา 
มีใจไม่ถูกไฟ คือ ความทุกข์แผดเผา
ย่อมอยู่เป็นสุขทั้งกลางวันกลางคืน ฯ
______________________
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕  
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗
ภิกขุสูตร

Image by Alexas_Fotos from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย


แม้จะเป็นกรรมเก่ากรรมใหม่ก็ตาม
เรามีหน้าที่ทางเดียวที่จะปลดเปลื้อง
คือจะไม่จองเวรแบบองอาจกล้าหาญ
และพอใจให้อโหสิกรรมตะพึดไป
ปรบมือข้างเดียว มือหนึ่งไม่เอามารับ 
เสียงดังของการปรบมือก็ไม่เกิดขึ้น
การชนะเวรภัยก็ชนะไปในตัวฉันนั้น
อันนี้แหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต

Image by FotoXCapture from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

สิ่งใดที่ไม่มีเรานั้นแหละ ธรรม

หลายคนพยายามปฎิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรรมะ
แต่ไม่เข้าใจว่าธรรม คืออะไร 
ได้แต่วิ่งหาตาม เพื่อนบอกว่า คนนั้นบอก
เขาว่าดีกัน เขาว่าแบบนี้ใช่แล้ว แบบนั้นถูก
ธรรม นั้นไม่ใช่ความจำตามๆ กันมา 
และก็ไม่ใช่ความคิด 
แต่สิ่งที่ไม่ใช่สัตว์ตัวตนเราเขานั้นแหละ ธรรม
สิ่งใดที่ไม่มีเรานั้นแหละ ธรรม

พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

Image by mermyhh from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ไม่จำเป็นต้องคิดปล่อยวางอะไร


ความคิดที่จะปล่อยในอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ
เป็นเพียงแค่การไม่ยอมรับความจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นมา
มีความไม่ชอบใจแฝงอยู่ ถูกวิภาวตัณหาชักนำ
ไม่อยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ 
ถ้าเพียงแค่ยอมรับอารมณ์นั้นๆ
มองเห็นด้วยความเป็นทุกข์ 
ตัณหาเป็นอันดับลงทันที...
ไม่จำเป็นต้องคิดปล่อยวางอะไร

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by Lancier from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

การทำข้างในให้ว่างจากความยึดมั่นถือมั่น


ธรรมะคือเห็นตามจริง 
ความจริงเป็นอย่างไร ก็เห็นไปอย่างนั้น 
ไม่มีความคิดอ่าน ประสบการณ์ผู้เห็น
เข้าไปจับ เข้าไปวิพากษ์ 
ปล่อยให้สิ่งที่ถูกเห็นเป็นอิสระ 
จากความอยากให้สิ่งนั้นๆ เป็นอย่างใจตัว 
นี่คือระบบการวางใจในชีวิต เรียกว่า 
การทำข้างในให้ว่างจากความยึดมั่นถือมั่น 
ส่วนข้างนอกก็มิใช่การปล่อยปละละเลย 
มีหน้าที่อันใด ก็ทำอย่างเต็มกำลังความสามารถ 
ทำเสร็จแล้ววางไว้ สำเร็จหรือไม่ 
อย่าเอาใจไปผูกมัด

คุณพศิน อินทรวงค์

Image by geralt from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

เมื่อวิญญาณรับรู้แต่สิ่งที่ดี


ถ้าเรารักษาจิตของเราให้ดีเสียอย่างเดียวเท่านั้น 
ถึงตาจะเห็นรูปที่ดี มันก็ดี 
เห็นรูปที่ไม่ดี มันก็ดี 
จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็เช่นเดียวกัน 
เมื่อวิญญาณรับรู้แต่สิ่งที่ดี 
แล้วส่งไปยังหทัยวัตถุ 
โลหิตในหัวใจ ก็ไม่เสียไม่เป็นพิษ 
เมื่อหัวใจสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆ 
ของร่างกายนั้นก็จะมีแต่ความสุขสมบูรณ์ 
เกิดความสงบเย็นทั้งกายใจ
นี่แหละที่เรียกว่า "ตัวบุญ"

ท่านพ่อลี ธัมมธโร

Image by geralt from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ทั้งดีและไม่ดีเป็นของคู่กัน


สิ่งใดเรารู้ว่าดีกับชีวิตตัวเอง
ก็รู้ว่าดี แต่ก็อย่าไปติดมัน
ให้ความสำคัญมัน 
เมื่อความยินดีเกิดขึ้น 
ความยินร้ายย่อมตามมา 
เมื่อเราแข็งแรง อาการป่วยไข้ก็มีมา 
เมื่อมีเกิด ความตายก็มีมา 
การได้มาพบปะกัน 
ก็ต้องมีการพลัดพราก
ของมันมาเป็นคู่กัน 
ทั้งดีและไม่ดีเป็นของคู่กัน..

หลวงพ่อเพชร อัญญา วชิรมโน

Image by Victoria_Borodinova from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

หัวใจของพุทธศาสนา


ธรรมทั้งปวงสิ่งทั้งปวง 
ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนหรือของตน
นี่ถ้าใครรู้ข้อนี้จะเป็นอันรู้หมด รู้เรื่องทั้งหมด
ใครปฏิบัติข้อนี้ก็ปฏิบัติทั้งหมด 
ใครได้ผลจากการปฏิบัติข้อนี้
คือได้ผลจากการปฏิบัติทั้งหมด 
คือ ไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใด
โดยความเป็นตัวตนของตน 
นี้ก็เป็นหัวใจของพุทธศาสนา

ท่านพุทธทาสภิกขุ

Image by Comfreak from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

เพียงแต่เธอทํามันให้ว่างจากความคิด


จิต คือ พุทธะ 
วิธีที่ฉลาดเพื่อลุถึงสิ่งๆ นี้ก็คือ
การเพาะให้ พุทธะ-จิต นั้น 
ผลิออกมาให้เห็นเท่านั้นเอง 
เพียงแต่เธอทํามันให้ว่างจากความคิดปรุงแต่งต่างๆ 
ซึ่งล้วนแต่นําไปสู่การเกิด
และการดับอยู่ตลอดกาล
และนําไปสู่ความทุกข์เดือดร้อนใจ
ของสัตว์โลกและโลกอื่นๆ ให้สิ้นเชิงเท่านั้น 
พวกเธอก็จะไม่มีความจําเป็น
ที่จะต้องมีวิธีปฏิบัติเพื่อการตรัสรู้
และอะไรทํานองนั้นนานาชนิดเลย

คำสอนฮวงโป

Image by Peggy_Marco from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

นั่นไม่ใช่แนวทางแห่งอิสรภาพเลย


ไม่มีใครหลุดพ้นได้หรอก
ถ้ายังพยายามเติมเต็มทุกความต้องการของตัวเอง 
หาทุกอย่างมาครอบครอง 
นั่นไม่ใช่แนวทางแห่งอิสรภาพเลย
อาตมาเข้าใจแล้วว่า 
อิสรภาพจะเกิดก็ต่อเมื่อ
เราปล่อยวางความถวิลหาทุกอย่าง...

พระอาจารย์อมโรภิกขุ

Image by aalmeidah from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ชีวิตไม่ใช่เริ่มต้นที่อายุเท่าไร


ชีวิตไม่ใช่เริ่มต้นที่อายุเท่าไร
แต่อยู่ที่ว่า สามารถออกจากความคิดปรุงแต่ง 
มาอยู่กับปัจจุบัน และพร้อมเคลื่อนไปกับปัจจุบันเมื่อไร
เพราะทุกวันนี้คนเรา ตั้งแต่เด็ก จนโต จนแก่เฒ่า 
ไม่ได้มีชีวิตอยู่จริงๆ แต่อยู่ในความคิดฝัน

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by kinkate from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

จิตเห็นแจ้งตามปัญญาแล้ว


ถ้าจิตเห็นแจ้งตามปัญญาแล้ว 
จิตก็ปล่อยวางขันธ์ห้าได้จริง 
"จิตก็รวมเป็นหนึ่ง" 
พร้อมด้วยญาณความรู้ 
รู้ว่าจิตของตนไม่ยึดถืออะไร 
ท่านเรียกว่า นิรามิสสุข 
สุขที่ไม่ได้อิงอาศัยสิ่งใดในโลก

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

Image by Pexels from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ความทุกข์ความสุขเป็นรางวัลจากพญามาร


ความทุกข์ความสุขเป็นรางวัลจากพญามาร
นิพพานเป็นรางวัลจากพระอรหันต์
อุปาทานยึดมั่นมีเกิดขึ้นในครั้งใด 
สุขทุกข์มีเกิดขึ้นในครั้งนั้น
สุขทุกข์ดับลงในครั้งใด 
นิพพานมีเกิดขึ้นในครั้งนั้น

พระอาจารย์สุจินตนินท สุภกโร
วัดชลประทานรังสฤษดิ์

Image by NickyPe from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ทุกสรรพสิ่งย่อมออกมาจากจิตของตน


คนที่เข้าใจจิตของตนว่า 
ทุกสรรพสิ่งย่อมออกมาจากจิตของตน 
และทุกๆ สรรพสิ่งกับจิตนี้ 
ย่อมมีความเสมอภาค
มีเนื้อหาเป็นอันเดียวกัน 
ในความเป็นธรรมชาติของมันมาตั้งแต่แรกเริ่ม 
คือความว่างเปล่า
ไร้ความเป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างนั้น 
เมื่อเข้าใจว่าจิตเป็นธรรมชาติแบบนี้แล้ว 
คนๆ นั้นก็สามารถบรรลุธรรม...
ความดีหรือความเลว
ล้วนออกมาจากจิตของท่านเอง 
การค้นหาสิ่งภายนอก 
นอกจากจิตอันคือธรรมชาตินี้ 
ย่อมเป็นไปไม่ได้....

ปรมาจารย์ตั๊กม้อ 

Image by JLB1988 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

เราตัดจิตตัดใจเราเองต่างหาก


การปฏิบัติเพื่อตัดทุกข์ตัดยาก..
เราจะตัดได้ก็แต่เพียง
สิ่งที่พวกเราปรุงแต่งขึ้นมาเองเท่านั้น
ส่วนที่มันเป็นทุกข์ อยู่กับธรรมชาติของทุกข์
มันก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นตามเดิม
ไม่มีใครหรือคนใดจะไปตัดมันได้เลย
เราตัดจิตตัดใจเราเองต่างหาก
ให้มันออก หนีไปจากทุกข์
ให้ใจเราอยู่อย่างเสรีภาพ
ไม่ต้องไปอาศัยสิ่งอื่นอยู่เท่านั้นเอง
ไม่ได้ไปหาห้ามความแก่
ความเจ็บ ความตายเลย
มันคนละหน้าที่...

หลวงปู่คูณ สิริจันโท

Image by Kranich17 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ปล่อยวางได้อุปสรรคมันก็หายไป


มีอะไรเกิดขึ้น 
ถ้าเราไม่ยินดีไม่ยินร้าย
ไม่กลัว ไม่กังวล ไม่หวั่นไหว
เดี๋ยวมันดับ.... ดับหมด!
นี่เรียกว่า วาง.. ทิ้ง.. ไม่ยึด..
อะไรจะเกิดให้มันเกิดเลย 
ดูซิมันจะเป็นยังไง 
อย่าให้มันหลอกลวงเราได้
นี่แสดงว่าเราเชื่อพระพุทธเจ้าจริง 
ไม่มีเราจริง ปล่อยวางได้จริง 
ปล่อยวางได้อุปสรรคมันก็หายไป ดับไป

พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต

Image by Kranich17 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ธรรมย่อมปรากฎให้ได้รู้เอง


ไม่มีอิทธิ ไม่มีปาฏิหาริย์
ที่จะมาช่วยให้รู้แจ้งในธรรม
มีเพียง...รู้กายรู้ใจ จนแจ่มแจ้ง
ธรรมย่อมปรากฎให้ได้รู้เอง
ไม่ได้เกิดมาจากความคาดหวัง
หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ เป็นเพียงแค่กลับคืนสู่...
ธรรมชาติ ธรรมดาจริงๆ แค่นั้นเอง

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by 95C from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ถึงสภาวะนี้ จึงจะไร้ทุกข์


ความคิด
ไม่ได้ทำให้ทุกข์หรอก
แต่การหลงไปยึดถือความคิด 
ยึดถือเรื่องราวที่คิด ต่างหาก
ที่เป็นทุกข์..
.
เมื่อขาดสติปัญญา รู้เห็น ว่า
ความคิด เป็นธรรมชาติ อย่างหนึ่ง
ที่ย่อม เกิดดับอยู่อย่างนั้น
ไม่สามารถไปทำให้หมดไปได้
หรือไปหยุดยั้งไม่ให้คิดถาวรได้
.
เมื่อหลงยึดความคิด แล้วคับข้อง
ก็จะคิดซ้อนคิดขึ้น เพื่อไม่ให้คิด
นั่นยิ่งหนักอกหนักใจ..ทุกข์ใจ
.
ทีนี้พอหยุดคิดไม่ได้..
ก็ไปทำสมาธิ เพื่อให้สงบจากความคิด
แต่ก็สงบได้ชั่วคราว..ซึ่งก็สงบไม่จริง
เพราะสมาธิก็คือความคิดอย่างละเอียด
พอออกจากสมาธิ มาใช้ชีวิตปกติ
ความคิดก็ทำงานเหมือนเดิม
ทีนี้ก็ทุกข์เหมือนเดิม..
.
..ไม่ต้องห้ามคิด..แต่ให้รู้ว่าคิด
เมื่อจิตรู้เข้มแข็งขึ้น..
..จิตจะแยกตัวออกจากความคิด
ความคิดอยู่ส่วนหนึ่ง รู้อยู่ส่วนหนึ่ง
จิตอยู่ส่วนหนึ่ง..ต่างฝ่ายต่างทำงาน
ไม่ร้อยรัดเกี่ยวเนื่องกัน..
ถึงสภาวะนี้ จึงจะไร้ทุกข์

อาจารย์ปู่ เอกธาตุ

Image by Cdd20 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

อย่าภูมิใจว่าคิดเก่ง


อย่าภูมิใจว่าคิดเก่ง 
คนที่คิดเก่งแล้วไม่รู้ว่าตนคิด 
นี้อันตรายมากกว่าคนที่คิดน้อย
แต่รู้ว่าคิด

ท่านเขมานันทะ

Image by BUMIPUTRA from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

วิมุติกับสมมุติมันอยู่ในทุกสิ่งที่รับรู้


เพียงแค่ หยุดแล้วดู 
รู้แล้วสังเกตุ พบแล้วก็จะแจ้ง
เพียงแค่ หยุดแล้วดู 
รู้แล้วสังเกตุ พบแล้วก็จะแจ้ง
วิมุติกับสมมุติมันอยู่ในทุกสิ่งที่รับรู้นั่นแหละ...
เมื่อไรที่ไม่รู้ก็เห็นแต่สมมุติ
แต่เมื่อไรที่แจ้งในสมมุติ 
วิมุติมันก็เกิดตรงขณะรู้สมมุตินั้นแหละ

การเดินทาง แห่งจิตวิญญาณ

Image by DreamyArt from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ทำตามหลักการ ทำตามธรรม


การยอมละหลักการเพื่อไปเอาใจผู้อื่น
ใหม่ๆ อาจดูเหมือนดี
แต่ภายหน้าต่อไป จะประสบปัญหานานัปการ
ถ้าเรารักษาหลักการให้มั่นคง
ใหม่ๆ อาจถูกผู้เห็นแก่ตัวด่าประณาม
แต่ภายหน้าต่อไป จะสร้างคุณค่า
ความน่าเชื่อถือแก่เราอย่างยิ่ง
พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ
Image by ColiN00B from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

หา "ประตูใจ" ไม่เจอ


บรรลุธรรมจริงๆ แล้วไม่นาน 
ที่นาน นานเพราะหา "ประตูใจ" ไม่เจอ 
สุขตรงนี้เป็นบรมสุข 
สุขที่จิตเห็นจิตตนเอง 
เป็นความสุขที่ปราศจากการปรุงแต่ง 
ไม่มีอะไรปรุงแต่งให้สุขได้ 
เพราะจิตเข้าไปสู่ความว่าง

หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล

Image by mohamed_hassan from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ความรู้สึกตัว ทำให้เราเป็นอิสระ


พระพุทธเจ้าสอนให้เราเห็นอย่างที่มันเป็น
ท่านให้เห็นกระบวนการทำงานของขันธ์ห้า
ว่ามันตกอยู่ภายใต้ไตรลักษณ์อย่างไร
เมื่อเราเป็นแค่ผู้เห็น เราจึงเป็นอิสระ
เพราะไม่ต้องติดข้องว่ามัน
จะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้น เท่านั้น
กลายเป็นว่ามันจะเป็นอย่างไรก็ได้ เราจะดูมัน
ความรู้สึกตัว  ทำให้เราเป็นอิสระอย่างนี้

พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

Image by StockSnap from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

มันเป็นธรรมชาติตรงกันข้าม


..สร้างความรู้สึกตัวมาแทนที่ความคิดเท่านั้น 
ความคิดปรุงแต่งเป็นเสมือนเงามืด 
ที่ถูกแสงสว่างสาดส่องเข้าไป 
เงามืดก็จะหายไปทันที 
ฉันใดความคิดก็เหมือนกัน 
จะดับไปทันทีเมื่อปะทะกับความรู้สึกตัว 
เพราะมันเป็นธรรมชาติตรงกันข้าม 
ไม่ต้องทำอะไรกับความคิด 
มันอยากเกิดก็ให้มันเกิด 
มันอยากดับก็ให้มันดับ

หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

Image by StockSnap from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

เส้นทางของอนัตตา


การปฏิบัติธรรม เป็นเส้นทางของอนัตตา 
ไม่มีการทำอะไร
แค่รู้อย่างที่มันเป็น

Camouflage

Photo by Sarah Dorweiler on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา