การทวนกระแสกลับมารู้สึกตัว


จิตที่ไหลออกไปคิด...เป็นธรรมชาติของจิต
แต่การทวนกระแสกลับมารู้สึกตัว
...เป็นการทำบารมีเพื่อการพ้นทุกข์....

พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

Image by Erik_Karits from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา