เมื่อสติไปถึงจิตเมื่อสติไปถึงจิตเมื่อไร
เมื่อนั้นพวกกิเลสหรือนิวรณ์ทั้งหลายนี่
มันจะถอยหนีไปหมดเลย

หลวงปู่ศรี มหาวีโร

การดับทุกข์คือ การรู้เท่าทันทุกข์การดับทุกข์คือ การรู้เท่าทันทุกข์ 
ไม่ยินดียินร้าย ต้องเด็ดเดี่ยว กล้าหาญ 
พยายามรักษาจิตให้เสมอ 
อย่าให้ขึ้นลงตามกิเลสที่มาก่อกวน
จิตนี้เมื่อเราปฏิบัติถึงจุดแห่งผล 
อานิสงส์จะหาประมาณมิได้

หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท

โลกใบนี้ ไม่เคยให้ความสมหวังกับใครโลกใบนี้ ไม่เคยให้ความสมหวังกับใคร
มีผู้หญิงคนไหนบ้าง ไม่ร้องไห้ ...
เผ็ดร้อน แสบสัน เจ็บปวด รวดร้าว 
แค่ไหนก็เจอมา ผ่านมาหมดแล้ว ... 
อย่าไปเสียเวลาอีกเลย ...
อุทิศตัวให้เป็นประโยชน์สูงสุด
ของการเกิดดีกว่า

หลวงปู่ท่อน ญาณธโร