ความพอดีไม่มีในโลก


ความพอดีไม่มีในโลก
โลกเป็นที่ตั้งแห่งความพร่องอยู่เป็นเนืองนิจ
ผู้รู้เห็นความจริง 
จึงอยู่อย่างพอดีของใจ 
มิได้อยู่เพื่อหาความพอดีของโลก

การเดินทาง แห่งจิตวิญญาณ

Image by Jordan_Singh from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา