ทำจิตให้เหมือนดูหนังดูละคร


          ทำจิตให้เหมือนดูหนังดูละคร ผ่านไปแล้วก็ผ่านเลย หรือทำจิตให้เหมือนกระจกเงา อะไรผ่านเข้ามาก็เห็นหมด แต่เมื่อเลยไปแล้วกระจกเงาก็ไม่ได้ยึดภาพเหล่านั้นไว้เลย จำไว้จงเป็นเพียงผู้ดู ที่แล้วๆ มาพวกเจ้าลงไปแสดงร่วมกับเขาด้วย จึงเป็นการขาดทุนอย่างยิ่ง

                                                                                                 สมเด็จองค์ปฐม

สติกับจิตต้องเป็นหนึ่ง         การภาวนาจะได้ผลหรือไม่นั้น ไม่คิดคำนึงให้เสียเวลา ทำความพยายามรักษาจิต คิดอย่างเดียวว่า ทำอย่างไรสติกับจิตจึงจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือระลึกรู้ทันกัน ในขณะที่จิตเคลื่อนไหวออกสู่อารมณ์ต่างๆ ไม่ปล่อยให้จิตเที่ยวกอบโกยอารมณ์มาเผาผลาญตน โดยไม่มีสติตามรักษา

                                                                         หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

หวังพ้นทุกข์ต้องสร้างบารมี 10ผู้มุ่งหวังความพ้นทุกข์
ก็ต้องสร้างบารมีทั้ง ๑๐ ประการ เป็นพื้นฐานจิต
แล้วแต่โอกาสเวลาว่าในขณะใดที่เหมาะสม
ที่จะบำเพ็ญบารมีในลักษณะไหน
แต่โดยรวมแล้วนี่ มันเป็นสิ่งที่สนับสนุน
ในการบำเพ็ญศีลบารมี สมาธิบารมี ปัญญาบารมี

พระอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตโต