เข้มแข็ง แล้ว กลับอ่อนแอ


เข้มแข็ง แล้ว กลับอ่อนแอ
ช่วงชีวิต … แสนสั้น
ดังดอกมณฑาบาน
เพียงหนึ่งวัน…แล้วโรยรา
พบกัน…แสนสั้น
จากกัน…ช่างยาวนาน
ยึดติดอะไรแล้วไม่ทุกข์…ไม่มี
ความสุข…ไม่ใช่สรณะ
ความริษยา…คือกรดกัดกินใจ
ความรัก…เป็นสิ่งเบาในเบื้องต้น
หนักอึ้ง ในท่ามกลาง
เฉยๆ … ในที่สุด
.
“ก่อนฤดูเก็บเกี่ยวมาถึง”

ท่านเขมานันทะ

Image by Duncan_Dao from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
 

มิได้หมายถึงการห้ามนึกถึงอดีตและอนาคต


การมีสติ หมายถึง การตระหนักถึงทุกสิ่งที่เราทำอยู่ตลอดเวลา สติ คือ ความระลึกได้ นึกได้ ความไม่เผลอ การคุมใจไว้กับกิจหรือคุมจิตไว้กับสิ่งที่เกี่ยวข้อง การมีสติทำให้เราตื่นตัว ตระหนักถึงความคิด การกระทำและสิ่งที่อยู่รอบตัวเราทุกขณะจิต
.
บางครั้งเรียกการมีสตินี้ว่า "อยู่กับปัจจุบัน" จนเกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นคำสอนที่ไม่ให้คำนึงถึงอดีตและอนาคต
.
ศิษย์หลายคนจึงสงสัยว่าแล้วจะประกอบธุรกิจหรืออาชีพกันอย่างไร เพราะต้องตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยู่เสมอ
.
ท่านอาจารย์ติช นัท ฮันห์ บอกว่าการอยู่กับปัจจุบันนั้นมิได้นั้นมิได้หมายถึงการห้ามนึกถึงอดีตและอนาคต
.
การอยู่กับปัจจุบันหมายถึงการนึกถึงอดีตและอนาคตอย่างมีสติ ตราบใดที่มีสติ การคำนึงถึงอนาคตก็จะเป็นไปอย่างรอบคอบ อย่างไม่เผอเรอ 
.
ส่วนการมีสติกับอดีตนั้นก็จะทำให้ไม่จมปลักอยู่กับความคิดหรือความรู้สึกจนวนเวียนติดอยู่กับอดีต แต่พิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วอย่างมีสติ และเลือกเอามาเป็นบทเรียน
.
จากคอลัมน์ สารบำรุงสมอง เรื่อง ธรรมะกับท่าน ว.วชิรเมธี 

โดย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ 
นิตยสารออล vol.16 issue 12 April 2022

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา