โอกาสทองที่เราจะเห็นความจริง


ตอนที่พยายามจะเปลี่ยนความคิด
แล้วใจไม่ยอมเปลี่ยนตามที่เราต้องการ
เป็นโอกาสทองที่เราจะเห็นความจริง
นั่นคือ ความคิดไม่ใช่ของเรา
ความคิดไม่ใช่สิ่งที่บังคับบัญชาได้ตามปรารถนา

ดังตฤณ

Image by whoismargot from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

รู้เฉยๆ จึงเป็นการกระทำที่เลิศสุด


วิปัสสนานั้น 
เป็นการทำกรรมเพื่อสิ้นสุดกรรม 
หรือเรียกว่ากรรมเหนือกรรมก็ได้ 
เป็นกรรมที่เรียกว่า อกรรมกริยา 
ทำชนิดไม่ทำ ดูชนิดไม่จ้อง 
เห็นชนิดที่ไม่ต้องการอะไร 
รู้โดยไม่รู้อะไร 
รู้เฉยๆ จึงเป็นการกระทำที่เลิศสุด 
พอไปรู้ว่ามันไม่มี เมื่อไม่มี 
ก็ต้องไม่ต้องปล่อย ไม่ต้องวาง 
การปล่อยวางสิ่งไม่มีนั้น 
เป็นการยึดติด

ท่านเขมานันทะ

Image by ELG21 from pixabay 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา