ไม่ยึดติดปัญญา คือ ที่สุดแห่งปัญญา


ไม่ยึดติดในทานและผลแห่งทาน 
คือ ที่สุดแห่งการให้
อ่อนน้อมถ่อมตนในทุกการณ์ 
คือ ทีสุดแห่งความอดทน
รู้ตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง 
คือ ที่สุดแห่งการรักษาศีล
ไม่คล้อยตามและต่อต้านโลก 
คือ ที่สุดแห่งพฤติกรรม
เห็นแจ้งในความไร้ตัวตนของสรรพสิ่ง 
คือ ที่สุดแห่งทักษะ
ไม่ยึดติดในรูปแบบและการกระทำ 
คือ ที่สุดแห่งความเพียร
ประจักษ์ในมายาแห่งจิต 
คือ ที่สุดแห่งการภาวนา
ไม่ยึดติดปัญญา คือ ที่สุดแห่งปัญญา

การเดินทาง แห่งจิตวิญญาณ

Image by Free-Photos from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

สมมติคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา


สมมติคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
เดี๋ยวผิดเดี๋ยวถูก 
ถ้าเราไปยึดตามนั้นมีปัญหาแล้ว 
ถ้าเราไม่ยึด รู้ว่ามันเป็นแค่สมมติ 
ก็ปล่อยวางไป...
ให้ระวังของคู่ 
ทุกอย่างมาจากของคู่ 
แต่เราต้องอยู่เหนือของคู่ 
เราถึงจะใช้ของคู่โดยไม่ทุกข์ 

หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

Image by ulin49510 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา