การทำตนให้เป็นพระอริยะประเสริฐสุดการได้เห็นพระอริยะก็ดี การเข้าหาพระอริยะก็ดี
ยังไม่ประเสริฐ เท่ากับการทำตนให้เป็นพระอริยะ 

หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล

วิปัสสนาต้องเห็นตามความเป็นจริง          วิปัสสนาต้องเห็นตามความเป็นจริง มันไม่ต้องไปสร้าง ไม่ต้องไปทำ ใช้ดูเอา มีอะไรเกิดขึ้นก็ดูให้รู้ว่า อ้อ เป็นอย่างนี้เอง เฉยๆ ไม่ยินดียินร้าย หรือบางที อ้าว เผลอไปคิดปรุง จนเกิดลาภะ โทสะขึ้นมา เราก็เห็นว่า จิตมีความผิดปกติแล้วนะ เราก็ดูเฉยๆ ให้รู้ว่า อ้อ นี่ทุกข์ ทีหลังเราก็คอยระวังไว้ ไม่ให้เผลอคิดปรุงอีก

                                                                                           หลวงพ่อสมบูรณ์ ฉตฺตสุวณฺโณ