อยู่กับสิ่งที่ "มี" แต่ "เรา" ไม่มี


มนุษย์ตราบใดมีรูปมีนาม
ย่อมรู้สึกได้ อร่อย หิว ร้อน เย็นได้
ไม่ใช่ก้อนหิน ผักคะน้าและผักชี
"ว่างจากอัตตา" มิใช่ "ไม่มี"เลย
มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดว่าไม่มี
รู้สึกมีได้ เป็นมนุษย์มันต้องมี
แต่ไม่มี "เจ้าของความรู้สึก"
เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเอง
อยู่กับสิ่งที่ "มี" แต่ "เรา" ไม่มี
คือ ไม่ทุกข์หรือสุขไปกับมัน 
อยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ได้

พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

Image by Skitterphoto from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาหนทางในการบรรลุธรรมมีอยู่ทางเดียวหนทางในการบรรลุธรรมมีอยู่ทางเดียวเท่านั้น
คือ "การตระหนักรู้" ธรรมชาติที่แท้
อันเป็น "พุทธะ" ภายในตน
การปฏิบัติธรรม ถือศีล ทำสมาธิ
ทำบุญ ทำทาน สวดมนต์เหล่านี้
เป็นอย่างมากได้ก็แค่
การเตรียมตัวเตรียมพร้อม
เพื่อ "บรรลุธรรม" เท่านั้น

ปรมาจารย์ตั๊กม้อ

Image by Foundry from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา