สติอันเดียว เป็นบ่อเกิดของสมาธิ
สติอันเดียว เป็นบ่อเกิดของสมาธิ
ให้เห็นความแจ้ง ความสว่าง ความสงบ ขึ้นในใจ

หลวงปู่ทา จารุธมฺโม