ความสงบจากความเข้าใจ.. ไม่ทำก็มี


ความสงบที่ได้มาจากการ “ทำ”  
ต่างจากความสงบที่ได้มาจาก “ความเข้าใจ” 
ดูเปลือกนอกเหมือนจะเหมือนกัน 
แต่ภายในต่างกัน  
ความโปร่งโล่งก็ต่างกัน 
ความสงบจากการทำ.. ไม่ทำก็ไม่มี 
ความสงบจากความเข้าใจ.. ไม่ทำก็มี  

การเดินทาง แห่งจิตวิญญาณ  

Image by DeltaWorks from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ปล่อยวางเรื่อยๆ ทำให้ชำนิชำนาญ


ในขณะที่เราอยู่กับคนเยอะๆ
เรากำหนดปล่อยวาง ปล่อยวาง
เห็นอยู่ แต่เราไม่ยึด
ทำจิตของเรา โปร่งๆ ว่างๆ ไปเรื่อยๆ
อย่าไปคิดว่า
เราจะทำกลางคืน หรือตอนเช้า
อย่าคิดอย่างนั้น
.
คิดสิว่า 
กิเลสมันทำงานกับเรา 
มันไม่เลือกเวลา
มันมาเวลาไหน 
ขอให้พยายามสกัดมันไปเรื่อยๆ
ปล่อยวางเรื่อยๆ  ทำให้ชำนิชำนาญ
ต่อไป เห็นอะไร ผัสสะอะไร ก็เฉยๆ
ถ้าทำได้อย่างนี้ จิตเราก็สบายไปเรื่อย
.
พอเวลาไปนั่งพัก 
ทำสมาธิ มันก็ลงง่าย
เพ่งไปสู่ความเกิด ความดับ 
ทำงานไปเรื่อยๆ
อย่าไปรอว่า
จะต้องตอนเช้า ตอนค่ำ
เมื่อเรารู้ว่าอะไรเข้ามาสู่ใจ 
ก็ปฏิบัติตอนนั้น 
สลัดมันออก สลัดมันทิ้ง ตอนนั้นเลย
มันจะสงบของมันเอง
ไม่มีอะไรในโลก โปร่ง วาง
เพียงแต่พออะไรเข้ามา 
เราก็รู้ และรู้สึกไว
เหมือนผ้าขาว 
อะไรเปื้อนนิด มันก็รู้แล้ว
จงฝึกจิตให้หัดปล่อยวางมากๆ นะ
ไม่ใช่เอาแต่ความสงบอย่างเดียว
พระครูเกษมวรกิจ
(หลวงพ่อวิชัย เขมิโย)

Image by Vectorxue from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา