นิสัยของผู้จะหนีไปจากภพทั้งสามนิสัยของผู้จะหนีไปจากภพทั้งสามนั้น 
ไม่มีการต่อรองกับกิเลสตัณหาอีกต่อไป 
ไม่เป็นมิตรกับกิเลส ไม่เป็นเพื่อนกับตัณหา 
เพราะชาติภพที่ผ่านมา
เราเสียเปรียบกับกิเลสตัณหามาแล้ว ...
ในชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายของเรา 
กิเลสตัณหาจะเอาอะไรมาต่อรองอีก 
สติปัญญาจะไม่รับเงื่อนไขอะไรทั้งสิ้น

หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ

สติต่อเนื่อง อารมณ์จะแทรกไม่ถึง         สติปัญญาจริงๆ ในภาคปฏิบัติมันไม่หนีจากกายจากใจในอิริยาบถทั้งหลาย ในหน้าที่การงาน เผลอแป๊บเป็นรู้ เผลอปุ๊บก็รู้ สติตรงนี้ควรส่งเสริมให้ต่อเนื่อง เมื่อมีสติต่อเนื่อง อารมณ์มันจะแทรกเข้าไปได้อย่างไร อารมณ์จะแทรกให้ใจหลงไปตามอารมณ์มันก็เข้าไม่ถึง เมื่อรู้อย่างนี้จะยอมเผลอสติให้โง่ทำไม

                                                                                             หลวงพ่อคำสด อรุโณ