เหมือนกันกับปากกาของเราหมดหมึก


...การชำระใจ การพิจารณาธรรม พิจารณาไปๆ จนรู้แจ้งแทงตลอด
ในเรื่องของธรรม ก็หมดทางที่จะรักษา หมดทางที่จะแก้ไข
เหมือนกันกับปากกาของเราหมดหมึก 
ถึงเราจะเขียนต่อไปก็เขียนได้แต่ทว่าหมึกไม่มี 
มันไม่ติดกระดาษ มันเป็นอย่างนั้น
ความคิดปรุงของท่านที่เสร็จกิจพระศาสนาก็ทำนองเดียวกัน
รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ... ก็ยังมีอยู่
พระพุทธเจ้าหรือสาวกท่านก็ยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่ 
แต่สิ่งเหล่านี้ไม่มีอุปทาน 
สิ่งเหล่านี้เป็นขันธ์ธรรมดา ไม่มีอุปทานเข้าไปยึด เหมือนไม่มีหมึก... 
เพราะทราบตามเป็นจริงของมัน... 
สิ่งเหล่านี้เมื่อยังมีจิตมีขันธ์อยู่ก็ต้องใช้มันไป
แต่จะหลงใหลยึดถือนั้น เป็นไปไม่ได้
ท่านจึงบริสุทธิ์อยู่ตลอดกาลตลอดสมัย...

พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร

Cr.เพจ พุทธมหาเจดีย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ภูผาแดง

Image by Kranich17 from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาหลักพุทธศาสนาสั้นๆ


หากอธิบายพุทธศาสนา โดยไม่ต้องใช้คำพูดเยอะ
เรากล่าวได้ว่าสั้นๆ แต่เป็นข้อสำคัญสุดเลยว่า..
1.อย่ายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใด
2.ให้เห็นความเป็นจริง
ของสิ่งทั้งหลาย อย่างที่มันเป็น
3.สิ่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมา ทำให้รู้ว่า
ไม่มีสิ่งใดๆ เลย ที่ดำรงอยู่อย่างถาวรตลอดไป

พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

Image by fill from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา