เมื่อใดสามารถเอาชนะ ความเกลียดชังได้


เมื่อใดที่เธอสามารถเอาชนะ
ความเกลียดชังในจิตใจของตนเองได้ 
เมื่อนั้นเธอก็จะค้นพบว่าในโลกภายนอกนี้
ไม่มีสิ่งใดแม้เพียงสิ่งเดียวที่เป็นศัตรูอยู่เลย 
แต่ถ้าเธอยังคงปล่อยให้ความรู้สึกเกลียดชัง
มีอำนาจขึ้นอย่างอิสระ
และพยายามที่จะเอาชนะศัตรูภายนอก 
เธอจะพบว่า ไม่ว่าเธอจะจัดการ
เพื่อเอาชนะศัตรูมากมายเหล่านั้นเพียงใด 
มันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นมาแทนที่เสมอ

ลามะ ดิลโก รินโปเช

Image by SenarathBandara from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา