ปฏิบัติให้เหมือนไม่ได้ปฏิบัติ


เคล็ดลับของการปฏิบัติธรรมให้มีชีวิตชีวา
อยู่ที่การ “ปฏิบัติให้เหมือนไม่ได้ปฏิบัติ”
ถ้าปฏิบัติเหมือนปฏิบัติ
ก็คล้ายกับว่าเรามีคำว่า “ต้อง” 
จิตของเราจะถูกบีบเข้าไปในกรอบทันที 
ทำให้อึดอัด...
การปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องนั้น
ควรเน้นที่การใช้ชีวิตจริง ๆ 
เป็นนิพพานที่นี่ เดี๋ยวนี้ 
ทำแล้วต้องมีความสงบร่มเย็น 
และไม่ใช่ทำเพราะถูกกิเลสตัณหาผลักดัน 
บีบคั้น หรือบงการจิตใจ...

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

Image by trilemedia from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

เรียกว่า สติปัญญาหรือความรู้


ถ้าเราเป็นคนมีสติดี เราจะรู้ว่า
ทุกครั้งที่อารมณ์แปรเปลี่ยน 
มันสอนเราทั้งนั้น 
มันสอนเราตรงๆ เสียยิ่งกว่า
พระเทศน์ให้ฟังเสียอีก เช่น 
จากสุขกลายเป็นเศร้าไปเสียแล้ว 
ถ้าเราดูเป็น อย่างนี้คือเราเห็นมัน 
สภาพที่รู้ ที่เห็น ที่เข้าใจด้วยตนเองอันนั้นแหละ
เรียกว่า สติปัญญาหรือความรู้
ความรู้เช่นนี้คือความรู้ที่เกิดในตัวเอง 
เมื่อมันเกิดในตัวเอง 
มันก็แก้ไขเยียวยาตัวมันเองได้

ท่านเขมานันทะ

หนังสือดั่งสายน้ำไหล

Image by N3k0 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา