ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นของเย็น


          ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เป็นของเย็น เป็นของบริสุทธิ์ บุคคลผู้มีปัญญาจะไม่ปฏิเสธธรรมของพระพุทธเจ้า เพราะธรรมถ้าอยู่ในจิตใจของผู้ใด ผู้นั้นย่อมมีความสุขความเจริญ

                                                                                                   หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ

ถึงใจ ถึงพระนิพพานอ่านหนังสือและฟังอาจารย์พูด
แล้วเข้าใจ จำได้หมด แต่ไม่รู้สึกถึงใจ 
เป็นเพราะมันรู้แต่ข้างนอก 
ไม่รู้ตนเอง ไม่รู้จิตใจตนเอง
อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย
ทุกขณะจิตปัจจุบันทั้งวันทั้งคืน 
จึงไม่พบใจ 
เมื่อไม่พบใจ...ก็ไม่ถึงใจ 
พบใจ พบธรรม 
ถึงใจ ถึงพระนิพพาน

หลวงปู่ทา จารุธัมโม


การฟังธรรมให้ตั้งใจฟัง จึงเข้าใจ จึงได้รับประโยชน์          การฟังธรรมให้ตั้งใจฟังจึงเข้าใจ จึงได้รับประโยชน์ ภาชนะคือใจเป็นผู้รองรับเอาธรรมะ ถ้าใจยังวอกแวกอยู่ ใจยังแตกยังร้าวอยู่ ถึงจะเทน้ำใส่ภาชนะที่แตกที่ร้าว ที่รั่ว มันจะอยู่ได้นานขนาดไหน มันไหลหนีหมด ไม่ได้กักขังน้ำไว้ได้เลย

                                                                                                  หลวงปู่ท่อน ญาณธโร