ท่านจะไม่ทำอะไรเลยทั้งสิ้น


ทางของพุทธบริษัทคือ "การปล่อยวาง"
ไม่เสาะหาสิ่งใด 
ตัวปัญหานั้นคือ
การเกาะเกี่ยวอย่างไม่ลืมหูลืมตาอยู่กับกามภพ 
ท่านไม่จำเป็นต้องสลัดโลกทิ้ง

แต่เรียนรู้จากมัน เฝ้าดู 
และไม่หลงไปกับมัน 
ใช้ปัญญาของพระพุทธเจ้าเจาะทะลวงเข้าไป
โดยเฝ้าสำเหนียก เฝ้าสังเกต ตื่นอยู่ รู้ตัวอยู่ 
แล้วความโชติช่วงแห่งปัญญาก็จะปรากฏ 
ใช้ปัญญานี้ในเรื่องที่เกี่ยวกับกายของท่าน 
ความนึกคิดของท่าน ตลอดจนความรู้สึก 
ความทรงจำ และอารมณ์ต่าง ๆ 
ท่านจะประจักษ์แจ้ง 
จะยอมให้สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ผ่านพ้นไป 
และ ณ ที่นี่ เดี๋ยวนี้ ท่านจะไม่ทำอะไรเลยทั้งสิ้น
นอกจากมีปัญญาพร้อมอยู่ 
จากขณะหนึ่งไปสู่อีกขณะหนึ่ง


พระอาจารย์สุเมโธ
Image by darksouls1 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


การเดินทางไม่ใช่สิ่งที่ยาก


ชีวิตคือการเดินทาง
การเดินทางไม่ใช่สิ่งที่ยาก
การหยุดเดินทางต่างหากเป็นสิ่งที่ยาก

สมสุโขภิกขุ

Image by Rudimaes from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา