คนพาล คือใจของเรานี่แหละ


ถาม : มงคล 38 ประการ ห้ามคบคนพาล คนพาลในที่นี้คือใคร

ตอบ : ...เรามักคิดว่าคนพาลเป็นคนอื่น 
และคิดที่จะปฏิบัติกับคนพาลภายนอกที่เป็นคนอื่น
..คนพาล คือใจของเรานี่แหละ 
ใจที่เป็นพาลอยู่บ่อยๆ ทุกๆ ขณะที่เป็นอกุศลกำลังเกิดขึ้น..
..การดับความเห็นผิดที่เป็นพาล 
สำคัญยิ่งกว่าไปดับความพาลของบุคคลอื่น 
ด้วยเหตุว่า ที่สัตว์ทั้งหลายทุกข์เจียนตายในอบายนั้น 
ก็เป็นผลจากความพาลในอดีตของตนทั้งสิ้น 
ความพาลของผู้อื่นไม่สามารถเป็นเหตุให้เราไปอบายได้เลย
ในทางตรงข้าม แม้สัตว์ทั้งโลกนี้ต่างมุ่งดี ทำแต่บุญกุศล 
มีเราผู้เดียวที่เป็นพาล กุศลของสัตว์ทั้งโลกนี้
ก็ไม่อาจป้องกันเราจากอบายได้ 
คนพาลย่อมได้รับผลความเป็นคนพาลนั้นเอง

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

Image by adrianlang from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


เต สัง วู ปะสะโม สุโข


โมกขธรรม หรือธรรมที่ทำให้พ้นโลก 
พ้นทุกข์ พ้นวัฎฎะ พ้นจากความตาย 
คือ เต สัง วู ปะสะโม สุโข
(การสงบระงับสังขารได้ เป็นความสุข)

หลวงปู่หลุย จันทสาโร

Image by DarkWorkX from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา