เป็นกลางด้วยปัญญาเริ่มจาก "รู้"จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ศึกษาให้รู้ว่า มีแต่ของไม่จริง จะได้ของจริงเราต้องมีสติ มีปัญญาอยู่เสมอ
อาศัยกายกับใจให้เกิดความรู้ยิ่งๆ ขึ้น
ให้มีสติมากขึ้น ให้มีปัญญามากขึ้น
จนกระทั่งเกิดความรู้ว่า
ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น ล้วนดับไปทั้งหมด..
ผู้ที่ได้เห็นความไม่มั่นคงบ่่อยๆ มีแต่ของเกิดแล้วดับ
ในโลกไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ เทวดาหรือพรหม ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งได้
เป็นผู้ที่เห็นความจริง..
ศึกษาให้รู้ว่า มีแต่ของไม่จริง
แล้วจะได้ของจริง

อ.สุภีร์ ทุมทอง

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


รู้ไม่ติดความรู้ คือธรรมชาติธาตุแท้อันบริสุทธิ์ดีก็“รู้” ดีไม่ใช่“รู้” “รู้” ไม่ใช่ดี
ชั่วก็“รู้” “รู้”ไม่ใช่ชั่ว ชั่วไม่ใช่ “รู้” 
คือรู้ไม่ติดความรู้ รู้ไม่ติดสิ่งที่รู้
นั่นแหละคือธรรมชาติธาตุแท้อันบริสุทธิ์ผุดผ่อง
เหมือนน้ำที่อยู่บนใบบัว

ท่านพ่อลี ธัมมธโร 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา