ตัวละคือความรู้สึกที่บริสุทธิ์ล้วนๆอย่าไปสนใจกิเลส 
มันจะเกิดหรือไม่เกิด ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไร 
ให้สนใจความรู้ตัวที่บริสุทธิ์ล้วนๆ  
เพราะว่าในความรู้สึกตัวล้วนๆ นั้น
ไม่มีราคะ โทสะ โมหะ...
เมื่อรู้ผนึกแน่นอนอย่างนี้แล้ว 
พอกระทบกับอารมณ์ที่เป็นราคะ โทสะ โมหะ ก็จะไม่เอาเอง 
ไม่มีใครละ ราคะ โทสะ โมหะได้ 
ตัวละไม่ใช่เรา ตัวละคือความรู้สึกที่บริสุทธิ์ล้วนๆ

เขมานันทะ

เรียนเรื่องใจจบแล้ว คือพระอเสขะ          ถ้าเรียนเรื่องใจจบแล้ว ท่านว่า นั่นแหละ พระอเสขะ ผู้ไม่ต้องศึกษา จบในการศึกษา แต่ถ้านอกจากนั้นแล้ว ถึงจะเรียนปริญญาเอกกี่ร้อยกี่พันใบก็ยังไม่จบ ยังเป็นเสขะอยู่ ยังต้องศึกษา ศึกษาเรื่องนั้น ศึกษาเรื่องนี้ ศึกษาตะครุบเงาไปเรื่อย

                                                                                        หลวงพ่ออินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก

ความสุขที่แท้จริง อยู่ที่การทำใจให้สงบ
ความสุขที่แท้จริง

มันอยู่ที่การทำใจให้สงบ
ความสุขอย่างอื่นนั้นมันไม่แน่นอนหรอก
มันอิงอาศัยวัตถุต่างๆ ภายนอก 
เมื่อวัตถุเหล่านั้นแปรปรวนไปแล้ว...
ความสุขนั้นมันก็หาย..
ส่วนความสุขอันเกิดจากความสงบนี่
ไม่ได้อิงอาศัยสิ่งใด 
อิงอาศัยแต่ “สติ” กับ “สัมปชัญญะ” นี่แหละ


หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ