ถ้าจิตมีปัญหาแล้วจะไปแก้ปัญหาที่ไหนอีกได้โลกนี้วุ่นวายไร้ระเบียบเป็นธรรมดา
อย่ารอคอยให้โลกนี้สงบก่อนจึงค่อยเป็นสุข
จงทําจิตให้เป็นสุขสงบเดี๋ยวนี้เลย
เมื่อยอมรับความจริงจะคลายทุกข์ใจไปได้
ถ้าไม่ยอมรับความจริงจิตจะอ่อนแอลงทุกที
ยิ่งหนีความจริงยิ่งเป็นโรคประสาท
ทําจิตให้สบายแล้วไปแก้ปัญหาจะแก้ได้
ถ้าจิตมีปัญหาแล้วจะไปแก้ปัญหาที่ไหนอีกได้เล่า

พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ

Image by superemelka from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาศัตรูที่แท้จริงของเราตลอดเวลาเราต้องต่อสู้กับตัวเอง
ซึ่งเป็นศัตรูที่มองไม่เห็นตัว.. 
เป็นศัตรูที่ว่างเปล่าไร้ตัวตน 
เราต่อสู้มาตลอดกาลนับภพชาติไม่ถ้วน
มีวิธีเดียวที่จะเอาชนะศัตรูไร้ตัวตนนี้ได้คือ 
เราต้องรู้ว่ากำลังต่อสู้กับใครและกับอะไร 
โดยใช้สติปัญญา 
ที่สามารถนำจิตออกมาจาก
อำนาจของอวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรมให้ได้
ถ้ามัวปล่อยให้สี่อย่างนี้เจริญเติบโต 
เราก็ตกเป็นทาสของอัตตา 
ที่เราเองเป็นผู้สร้างขึ้นมา 
อย่างถอนตัวไม่ขึ้น
ดังนั้น ศัตรูที่แท้จริงของเราก็คือ 
ความไม่รู้เท่าทันตัวเองนั้นเเหละ 
ไม่ใช้ใครอื่นนอกเหนือตัวเองเเม้แต่น้อย
ข้อนี้จงจดจำไว้ให้ดี 
ผู้ไม่เคยเจริญวิปัสสนาเท่านั้น
ที่เที่ยวไปโทษคนอื่นและสิ่งอื่น 
ว่าเป็นศัตรูของตน
แต่ผู้ฝึกฝนอบรมวิปัสสนา 
จนพัฒนาจิตก้าวล่วงอัตตาตัวตน 
จะไม่คิดเช่นนั้นเป็นเด็ดขาด...

หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

Image by StockSnap from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา