ถึงคราวตาย ต้องตายให้เป็น
ถึงคราวตาย ต้องตายให้เป็น
ต้องตัดสินใจว่า ถึงยังไงก็จะตายแน่แล้ว

ไปวิตกทุกข์ร้อนก็ไม่มีประโยชน์
จากนั้นต้องสำรวมจิตให้สงบเป็นหนึ่ง

แล้วก็หยุดเพ่ง ปล่อยวางทั้งหมด...

สุคติก็เป็นอันหวังได้แน่นอ
ถ้ายังไม่ถึงที่สุดทุกข์ในตอนนั้น
หากกำลังเพียงพอ ก็อาจหมดปัญหาไปเลย

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา