เห็นกายตามความเป็นจริง           ความเห็นที่ถูกนั้นคือ “การเห็นจิตตามความเป็นจริง เห็นกายตามความเป็นจริง” คือเห็นธาตุ ๔ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ของตนและของคนอื่นสักแต่ว่าเป็นธาตุ ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตนตัว เราเขา และเห็นว่าเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ถ้าเราสามารถเห็นได้แบบนี้แล้ว เรียกว่า “เห็นกายตามความเป็นจริง”

                                                                                                 หลวงปู่คำดี ปภาโส

ความหลงที่น่ากลัวคือเข้าไปเป็น
ความหลงที่น่ากลัวคือเข้าไปเป็น 
ความไม่หลงคือเห็นธรรมดาๆ เป็นเช่นนั้นเอง 
ทุกข์ในอริยสัจคือเข้าไปเป็น 
เวทนามีอยู่ตามธรรมชาติ 
ร้อนหนาวมีอยู่ตามธรรมชาติ 
แต่เมื่อเข้าไปเป็นนั้น จึงจะเรียกว่าทุกข์ 
ถ้าเห็นมันสุข เห็นมันทุกข์ นั่นก็ปลอดภัยแล้ว 
แต่ถ้าเป็นผู้สุข เป็นผู้ทุกข์ นั่นอันตราย 
จะเป็นภพเป็นชาติเวียนว่ายตายเกิดอยู่ร่ำไป 

หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

คุณภาพชีวิตอยู่ที่มุมมองและวิธีปฏิบัติ
         คุณภาพของชีวิตอยู่ที่มุมมองและวิธีปฏิบัติของเราต่างหาก ถ้าเราฝึกอบรมจิตใจของเราให้เป็นจิตที่โปร่งโล่งเบาสบาย เราก็ไม่จำเป็นต้องไปพึ่งวัตถุภายนอก หรือหาสิ่งประกันให้กับชีวิต เพราะจิตที่สบายเช่นนั้นแหละ จะเป็นประกัน เป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเราตลอดไป

                                                                                                    พระอาจารย์สุเมโธ