พักให้รับรู้อยู่แต่จิตตนเอง


เมื่อตื่นนอน ก่อนไปทำงาน
ใช้เวลาสัก ชั่วโมง หรือ ครึ่งชั่วโมง
ถอนจิตของเราออกจากการรับรู้
ทาง ตา หู จมูก ปาก กายสัมผัส
แล้วพักให้รับรู้อยู่แต่จิตตนเองเท่านั้น
ทำให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้
ให้นานที่สุดเท่าที่ทำได้
นี่คือสมถะสมาธิ
ยิ่งทำจิตจะเกิดความสว่างกระจ่างชัดยิ่งขึ้น
เมื่อถึงจุดหนึ่ง
จะเกิดวิปัสนาสมาธิได้

ท่านดาไลลามะ

Image by DarkmoonArt_de from pixabay

จากเพจ มหายานธิเบต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ปิดทองหลังพระ


พระบรมราโชวาทเรื่องการปิดทองหลังพระ
คือการทำความดีที่ละอัตตา ละกิเลส
ยิ่งละยิ่งเบาสบาย
จิตดวงดิ้นรนเเส่ส่ายนี้
จะพบกับความสงบร่มเย็นไปโดยลำดับ

พระอาจารย์คม อภิวโร

Image by DarkmoonArt_de from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา