ให้ภาวนาเอาให้รู้อย่างเดียว          เป็นนักภาวนา ให้ภาวนาเอาให้รู้อย่างเดียว ใจเรามันชั่ว ปัญญาตัวรู้นี่แหละทำให้เราฉลาด อย่าเอาหลายอย่าง เอาตัวรู้อย่างเดียว จับปลาหลายมือ มันก็คว้าน้ำเหลว จับรู้อย่างเดียว หายใจเข้าก็รู้ หายใจออกก็รู้..

                                                                                            หลวงปู่ท่อน ญาณธโร

ให้ดูแต่ใจ ให้ใจอยู่ที่พุทโธ          การบำเพ็ญกัมมัฏฐานนี้ ไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเกิดขึ้น ไปรู้ไปเห็นอะไรเราอย่าไปดูห้ดูแต่ใจ ให้ใจอยู่ที่พุทโธ เมื่อกำลังภาวนาอยู่ หากมีความกลัวเกิดขึ้น ก็อย่าไปคิดในสิ่งที่น่ากลัวนั้น อย่าไปดูมัน ดูแต่ใจของเราเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แล้วความกลัวมันจะหายไปเอง

                                                                                                    หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

เวลานั่งภาวนา อย่าตั้งความอยากเวลานั่งภาวนา อย่าตั้งความอยาก 
ให้ตั้งเหตุเอาไว้ ทำเหตุให้พอ ผลจะเกิด 
ถ้ามีความอยากอยู่อย่างนั้น มันจะไม่สงบ

หลวงพ่ออินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก

ปัญญา คือตัวตัดสิน...พระองค์ย้ำว่า ปัญญา นี่แหละเป็นตัวตัดสิน
ศรัทธา ก็เพื่อปัญญา โดยเฉพาะศีลวัตรนั้นช่วยให้เกิดสมาธิ
สมาธิก็ต้องนำไปสู่ปัญญา
ถ้าไม่อย่างนั้น ก็เป็นเพียงสมาธิที่นำไปสู่ภาวะดื่มด่ำทางจิตเท่านั้น
เป็นเรื่องของสมถะ ไม่ถึงนิพพาน...

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

เจริญสติปัฏฐานคือการขัดเกลากิเลสการที่เธอทั้งหลายกำลังทำความเพียร เจริญสติปัฏฐานอยู่นี่
เธอจะปรารถนาความสิ้นกิเลส หรือไม่ปรารถนาก็ตาม
แต่เธอกำลังได้ขัดเกลากิเลสอยู่
เธอไม่รู้หรอกว่า วันหนึ่งๆ เธอได้ขัดเกลาไปแค่ไหน
แต่นั่นคือได้ขัดเกลาอยู่
เหมือนลูกพรวนเรือที่เขาลากขึ้นบกลงน้ำในทุกๆ วัน
ก็ค่อยๆ สึกไปเรื่อย
แต่เราไม่เห็นว่ามันสึกไปวันละเท่าไหร่
ไม่เห็น ดูไม่ออก จนนานๆ ไป มันก็กลมเกลี้ยง

พระพุทธองค์