การนั่งสมาธิ ไม่เอาทั้งสงบและวุ่นวายการนั่งสมาธิ ไม่ใช่ว่าเราจะมาเอาความสงบนะ
ความสงบน่ะเราก็ไม่เอา ความวุ่นวายเราก็ไม่เอา
ให้เราปล่อยทั้งความสงบ ปล่อยทั้งความวุ่นวายให้หมด
ปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ให้หมด เรามาอยู่กับการงานของเรา
งานคือหายใจเข้า งานคือหายใจออก

หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

ทำบุญแล้วอย่าไปติดอยู่ในบุญ          อย่าไปติดอยู่ในวัตถุ ทำบุญแล้วอย่าไปติดอยู่ในบุญ มัวแต่เอาใจไปคิดว่า เจดีย์นี้ฉันสร้างมากับมือ ดีไม่ดีเป็นลมตายไปตอนนี้ แทนที่จะได้เกิดเป็นชาวฟ้าชาวสวรรค์กับเขา จะต้องไปเกิดเป็นเปรต งูเหลือม เฝ้าเจดีย์ก่อนสัก ๗ วัน เพราะใจมัวแต่ไปข้องยึดอยู่ในวัตถุว่า ของฉัน ของกู อยู่นั่นแหละ พอจะตายก็เจดีย์ของกูๆ

                                                                                                ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก

ใครคือคนพาล ใครคือบัณฑิต          การไม่คบคนพาล ในความหมายทางปรมัตถ์ไม่ใช่การไม่คบคนดื่มสุรา เล่นการพนัน หรือไม่คบคนมัวเมาอบายมุข นี่เป็นคนพาลนอกตัว คนพาลตัวจริง คือตัวความคิดเรานี่ ถ้าเราคิดไม่ดี ความคิดพาเราไปโลภ ไปโกรธ ไปหลง พาเราไปเกิดกิเลสตัณหา นี่คือคนพาล การคบบัณฑิตคือการมีความคิดดีอยู่ในจิตใจของเรา เช่นเมื่อเกิดปัญหาก็รู้จักปล่อยวาง-ช่างหัวมัน-ไม่เป็นไร-มันเป็นเช่นนั้นเอง นี่คือบัณฑิต

                                                                                              หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

ภาวนาให้จิตสงบ...ภาวนาให้จิตสงบได้รู้ธรรมเห็นธรรมได้ภายในบ้าน 
จะมีคุณค่าดียิ่งกว่านิมนต์พระไปสวดมนต์ตั้งหมื่นๆ องค์

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย