ความสำเร็จของการพัฒนามนุษย์


ธรรมชาติน่ะ
เป็นทุกข์อยู่ตามธรรมดา
คือ มันเปลี่ยนแปลงไป
คงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้
ธรรมชาติเป็นทุกข์ ก็เป็นทุกข์ของมันไป
ไม่มีใครไปห้ามได้
แต่เราไม่ต้องไปทุกข์ด้วย
อันนี้แหละ คือ 
ความสำเร็จของการพัฒนามนุษย์

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Image by CaiHuuThanh from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
 

นั่นแหละเป็นทางแห่งนิพพาน


"สัพเพ สังขารา อะนิจจาติ
ยะทา ปัญญายะ ปัสสะติ
เมื่อบุคคลใดเห็นด้วยปัญญา
ว่าสังขารนี้เป็นทุกข์
เมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่าย
ในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลง
นั่นแหละเป็นทางแห่งนิพพาน"
ถามว่าเบื่อบ้างไหม
ทำไมมันถึงไม่เบื่อ
สังขารคือความคิดปรุงแต่ง
ถามว่าเราเบื่อกับความคิดปรุงแต่งเราไหม
เบื่อความอยากเราบ้างไหม
ที่ผ่านมาในชีวิตนี้
เบื่อในมายาทั้งหลายไหม
นี่คือปัญหา...

หลวงตาสุริยา วัดป่าโสมพนัส

Image by Nikiko from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา