ยิ่งกว่าบุญทั้งหลาย
จิตใจที่ว่างเปล่า
เป็นบุญ
ยิ่งกว่าบุญทั้งหลาย


หลวงปู่ดาบส สุมโน

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาธรรมะ มันอยู่ตรงหน้าเราธรรมะ มันอยู่ตรงหน้าเรา
เพียงเราตีความผิดพลาดนิดเดียว 
เราก็เลยลงไปภพภูมิต่างๆ นับไม่ถ้วน
ธรรมะไม่มีอะไร..
อยู่ตรงหน้าเรา ก็คือ 
ความว่าง

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา