บัณฑิต คือ ผู้ที่มีสติทุกเมื่อ
บัณฑิต คือ ผู้ที่มีสติทุกเมื่อ
ตื่นตัวอยู่ทุกเวลา
แม้จิตใจมันนึกมันคิดอะไรขึ้นมา
รู้เท่า รู้ทัน รู้จักกัน รู้จักแก้
รู้จักเอาชนะได้ นั้นเรียกว่าบัณฑิต


หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

สงบจากความสุข สงบจากความทุกข์
สิ้นภพสิ้นชาติได้ในปัจจุบัน
**********************
ความสงบ
ไม่ใช่ความสุข ไม่ใช่ความทุกข์
แต่สงบจาก ความสุข
สงบจาก ความทุกข์
สงบจากความดีใจ เสียใจ
ได้มาก็ไม่ดีใจ เสียไปก็ไม่เสียใจ
มันเป็นเรื่องที่ทั้งไม่เกิดและทั้งไม่ตาย
...หมายถึง "อารมณ์ความรู้สึก" ที่มันไม่มีแล้ว หมดแล้ว
สมเด็จพระบรมศาสดาท่านจึงบอกว่า ภพสิ้นแล้ว
พรหมจรรย์จบแล้ว ไม่มีภพอื่นชาติอื่นอีกแล้ว...
ท่่านก็รู้สิ่งที่มันไม่เกิดไม่ตาย ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เอง


หลวงปู่ชา สุภัทโท