ใจไม่ได้รับผลนั้น


หมอดู การทำนายทายทัก
ใช้กับคนที่สวนกระแสแห่งตัณหาไม่ได้
เพราะไม่วิ่งไปตามวิถีแห่งกรรม
แต่สร้างทางใหม่ขึ้นมาในปัจจุบัน
ทางนี้สร้างขึ้นโดยความไม่มีเรา
เมื่อไม่มีเรา ก็ไม่มีใครรับผลของกรรม
แต่วิบากอาจยังส่งผลกับกายนี้อยู่
แต่ใจไม่ได้รับผลนั้น

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by kieutruongphoto from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

การชนะคนอื่น กล่าวได้ว่าเป็นภัยอันตราย


..บุคคลมีความทุกข์ความเดือดร้อน 
ไม่มีความสุขในปัจจุบันนี้ 
ก็เพราะไม่ชนะตนเอง 
อยากแต่ชนะคนอื่น 
การชนะคนอื่นหมื่นแสนคนก็ดี 
เป็นล้านๆ คนก็ดีนั้น 
กล่าวได้ว่าเป็นภัยอันตราย 
เป็นบ่อเกิดแห่งความฉิบหาย 
และมีแต่ความหายนะ..

หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

Image by tortugadatacorp from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา