ความรู้สึกตัว เป็นทั้งมรรคทั้งผลอยู่ในตัวความรู้สึกตัว เป็นทั้งมรรคทั้งผลอยู่ในตัวเลย
ทุกครั้งที่มีความรู้สึกตัว คือมีสติ
คุณสมบัติของผู้มีสติ คือ รู้ ตื่น เบิกบาน
ในตัวสตินั้นมีสมาธิด้วย 
จิตตั้งมั่น สงบเป็นปรกติ เป็นสมาธิ
จิตก็ผ่อนคลาย มีความผ่อนคลาย จิตก็สบาย
เท่ากับมีมรรคผลอยู่ในความรู้สึกตัวเลย

อ.กำพล ทองบุญนุ่ม

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เหตุแห่งความไม่ฟุ้งซ่าน คือรู้เท่าทันความฟุ้งซ่านจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

รู้ซื่อๆ รู้ตรงๆ มาจากคำว่า "อุชุปฏิปนฺโน"รู้ซื่อๆ รู้ตรงๆ เนี่ย มาจากคำว่า.."อุชุปฏิปนฺโน"..
"อุชุ" แปลว่า ตรง
รู้ไปตรงๆ ปฏิบัติตรงๆ ด้วยความซื่อตรง
ซื่อตรงต่อคำสอน ไม่ต้องไปปั้นแต่ง
ไม่ต้องไปตั้งท่า ไม่ต้องไปกีดกัน..
ไม่ต้องกลัวว่า...ตัวเองเลว
ไม่ต้องกลัวว่า...ตัวเองไม่ได้เรื่อง มันไม่ได้เรื่องอยู่แล้ว!..
ถ้าเราไม่ยอมรับ เราก็จะไม่เห็นของจริง
และไม่พัฒนาได้จริง
การพัฒนาจะเกิดขึ้นเมื่อรู้ว่า...มีความผิด
พอรู้สิ่งผิด มันจึงมีการ "รู้" ทันที..
"รู้" ปุ๊บ! ตอนนั้น...ถูกทันที
พอถูกทันที! ก็เริ่มมีสิ่งดีแล้ว ใช่มั้ย?

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาเมื่ออ่านโลกออกแล้วก็ไม่ถูกหลอก
การมีชีวิตอยู่ในโลก จะต้องอยู่อย่างมีอิสระเสรี
ให้มากที่สุดที่จะมากได้ โดยไม่ต้องไปหลงเหยื่อโลกทุกๆ ชนิด 
สำหรับผู้มีสติปัญญาแล้วจะต้องอ่านโลกออก 
เมื่ออ่านโลกออกแล้วก็ไม่ถูกหลอกนั่นเอง 
ไม่ว่าใครถ้ายังอ่านโลกไม่ออก ยังเห็นว่าเที่ยง สุข มีตัวตนแล้ว ...
ก็จะถูกดึงไปสู่ความทุกข์นั่นเอง 
ถ้าอยู่ในโลกโดยไม่ติดโลก ไม่หลงโลก จะเป็นชีวิตที่มีอิสระได้..


ท่าน ก.เขาสวนหลวง

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา