ความไม่สงบเกิดขึ้น เราก็ไม่ไปติด


ความไม่สงบเกิดขึ้น เราก็ไม่ไปติด
ในเมื่อเราไม่ติด 
แล้วเราจะไปเดือดร้อน 
ไปเป็นทุกข์ 
เพราะความไม่สงบของใจได้อย่างไร 
คำว่าสังขารต้องเป็นสังขาร
พระพุทธเจ้าท่านไม่แต่งสังขาร..  
พระพุทธเจ้าท่านให้รู้สังขาร
คำว่าแต่งสังขารก็หมายความว่า 
ทะเลไม่ให้มีคลื่นเป็นไปไม่ได้ 
แม้แต่พระพุทธเจ้า
ท่านก็ไม่สามารถที่จะไปแต่งทะเลให้เรียบได้ 
เพียงแต่ให้รู้ทะเล ให้รู้สังขารเท่านั้น
พอใจแต่ความสงบ ก็จะเจอสิ่งที่ไม่พอใจ
สงบ ไม่สงบ ไม่สน ทำให้ยิ่งอยู่เสมอ
เราไม่ได้ทำเพื่ออะไร 
เราทำเพื่อละ ทำเพื่อปล่อยวาง 
ทำเพื่อสลัดทิ้ง ดีก็ไม่เอา 
จะเอาทำไม เอาแล้วหนักทั้งนั้น 
เป็นภาระทั้งนั้น

หลวงปู่แบน ธนากโร

Image by Free-Photos from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
ถ้าดูผิด ทุกข์จะเกิดอยู่ตลอด


เมื่อมีคนตำหนิเรา แล้วเราทุกข์
เราไม่ได้ดูใจที่เป็นทุกข์
ก็เลยทุกข์ไม่หยุด...
คนที่ทำให้เราทุกข์ อยู่ข้างนอก
ใจทุกข์ อยู่ข้างใน
ดูใจทุกข์ ต้องดูข้างใน
แต่เราไม่ดูข้างใน
เราส่งใจไปดูข้างนอก ไปดูคนนั้นต่อ
พอไปดูคนนั้นต่อ ก็เลยทุกข์ต่อ
เขาเรียกว่า ดูผิดตัว
ถ้าดูถูกตัว ทุกข์ต้องดับ
ถ้าดูผิด ทุกข์จะเกิดอยู่ตลอด...

พระอาจารย์มานพ อุปสโม

Image by Mehrshadrezaei from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา