เมื่อรู้เท่าทันอารมณ์ตนเองบ่อยๆเมื่อรู้เท่าทันอารมณ์ตนเองบ่อยๆ แล้ว
เราจะมีที่พึ่ง คือธรรมะภายในจิตใจ 
ซึ่งเป็นที่พึ่งอันมั่นคงถาวร

พระอาจารย์มหาวิเชียร ชินวังโส

ติดตามหลักธรรมเพื่อการพ้นทุกข์อีกมากได้ที่ :
เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

อย่าพยายามหยุดความคิด
อย่าพยายามหยุดความคิด 
แต่ให้ทันการคิด อย่าตามความคิดไป 
กลับมาที่ความรู้สึกตัว กลับมาที่การเคลื่อนไหว
เมื่อฝึกเป็นไปอย่างนี้ สัญชาตญาณชนิดหนึ่ง 
คือสัญชาตญาณการป้องกันตน...
จะป้องกันสติไม่ให้คล้อยไปตามความคิด 
ไม่ให้ความคิดพาไป ...
ในที่สุดสติจะแก่กล้าขึ้นภายในช่วงเวลาสั้นๆ 
ถ้าปฏิบัติต่อเนื่อง ต่อไปสติจะไวขึ้นนั่นเอง

ท่านเขมานันทะ

ติดตามหลักธรรมเพื่อการพ้นทุกข์อีกมากได้ที่ :
เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ความทุกข์ไม่ได้เกิดจากบุคคลอื่น
ความทุกข์ไม่ได้เกิดจากบุคคลอื่นทำให้เราเป็นทุกข์
แต่ตัวเราต่างหากล่ะ
เป็นผู้รับสัมผัสอารมณ์ แล้วเป็นผู้ทุกข์
เมื่อรู้อารมณ์เหล่านี้ เป็นอารมณ์แห่งความทุกข์
ควรจะรู้แล้วปล่อย รู้แล้วก็วาง ไม่ยินดียินร้ายมัน
ปล่อยใจให้เป็นอิสระเสรี เหมือนกับนกที่กางปีกสยายปีก...
เมื่อถึงลมบนแล้ว ก็ปล่อยให้ลมนั้นดันตัวเขาลอยไป
โดยที่ไม่ต้องกระพือปีกให้เหนื่อย
เขาเรียกว่าเป็นอิสระอย่างนั้น ปลดปล่อยได้อย่างนั้น


ครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน

ติดตามหลักธรรมเพื่อการพ้นทุกข์อีกมากได้ที่ :
เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา