จิตใจของเราเองเป็นตัวก่อทุกข์          ความจริงจิตใจของเราเองเป็นตัวก่อทุกข์ สังเกตได้จากพระอรหันตสาวกทั้งหลาย เมื่อท่านมีความรู้ มีปัญญาคุ้มครองรักษาใจท่านดีแล้ว ท่านก็ไม่มีทุกข์ เพราะท่านไม่ปรารถนาในสิ่งต่างๆ เมื่อเราประสบกับรูป กลิ่น เสียง หรืออื่นๆ ก็เพราะใจเรามีตัณหา ปรารถนา ทะเยอทะยาน ยินดียินร้ายในสิ่งเหล่านั้น ทำให้เราเป็นทุกข์ 

                                                                                                หลวงปู่คำดี ปภาโส

วัดตัวเราไปกี่วัดกี่วัด 
รวมแล้วก็วัดเดียวนั่นหละ
คือ วัดตัวเรา 

ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก
คนอื่นด่าเรา เราเก็บมาคิด
          คนอื่นเขาด่าเรา เขาก็ลืมไป แต่เราไปเก็บมาคิด เหมือนเขาคายเศษอาหารทิ้งไปแล้ว เราไปเก็บมากิน แล้วจะว่าใครโง่


                                                                                              ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก

ใครมีปาก...ใครมีปาก...อยากพูด...ก็พูดไป 
เรื่องอะไร...ก็ช่าง...อย่าฟังขาน 
เราอย่าต่อ...ก่อก้าว...ให้ร้าวราน 
ความรำคาญ...ก็จะหาย...สบายใจ

ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต