การชนะตัวเองคือหนีทุกข์การเอาชนะคนอื่นสิ่งอื่น
มันเป็นเรื่องของกิเลสตัณหา 
การคิดที่จะเอาชนะตัวเอง
มันเป็นเรื่องของการตัดภพตัดชาติ (หนีทุกข์) 
เพราะฉะนั้นนักปราชญ์ในทางธรรม
ท่านถึงไม่คิดที่จะไปต่อสู้กับใครมากกว่าตัวเอง

พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ก็แค่รู้ จิตจะกลับมาเอง


..ถ้าจิตของเราไหลไปจากคำบริกรรมภาวนา
หรืออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง หรือลมหายใจ
ก็แค่รู้ จิตจะกลับมาเอง
ไม่ต้องทำอะไร ไม่ต้องพยายามดึงกลับมา..
..รู้แค่นี้ ไม่ต้องไปกังวล
กับการพยายามห้ามไม่ให้ความคิดเกิดขึ้น
หลักสำคัญในการปฏิบัติคือ “การไม่ทำอะไร”
ขอให้พวกเราทำความเข้าใจกับคำว่า “ทำ”
เมื่อใดที่เราทำอะไรก็ตาม นั่นแปลว่าเราได้สร้างตัวตนขึ้นมาแล้ว
ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วเราไม่รู้ เราแค่รู้ว่าเราไม่รู้
ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของสติทำงาน
เราไม่ได้เป็นผู้คิด ขอย้ำอีกครั้งว่า เราไม่ได้เป็นผู้คิด
Thought Thinks ความคิดคิดเอง

พระอาจารย์สุมโนภิกขุ


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

https://www.facebook.com/Jaturataweep/