ถ้าหาจิตเจอ กิเลสก็ไม่มา


ถ้าหาจิตเจอ กิเลสก็ไม่มา 
ถ้ายังหาจิตไม่เจอ กิเลสต้องมา 
เพราะกิเลสมันอยู่นอกจิต 
ถ้าหาจิตไม่เจอ ก็เจอกิเลสแทน
ก็ปรุงแต่งไปสารพัด 
เขาเรียกว่า ๘๔๐๐๐ พระธรรมขันธ์ 
มันจึงปรุงแต่งมหาศาลเลย 
ถ้าจิตไปสู่ความว่าง 
สังขารก็แพ้ 
ถ้าเรารู้ว่าตรงไหนสังขารแพ้ 
เราก็ไปสู่จุดนั้น 

หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล

Photo by Giuseppe Patriarchi on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา