รักษาจิตไม่ให้ไปออกซ้ายออกขวารักษาจิตไม่ให้ไปออกซ้ายออกขวา 
สติคอยขนาบเข้ามาๆ 
สติแก่กล้า จิตย่อมทนไม่ได้ 
เมื่อทนไม่ได้ มันก็สงบลง 
ครั้นสงบลงแล้ว มันก็รู้

หลวงปู่ขาว อนาลโย