ไม่หลงสัญญาอารมณ์คือชนะกิเลสให้ดูอยู่ทุกขณะ ให้รู้อยู่ทุกเมื่อ อย่าหลง..
ถ้าสติสัมปชัญญะไม่เผลอหนักๆ เข้า มันได้กำลัง 
เอาจนไม่เผลอ ไม่หลงไปตามสัญญาอารมณ์
มันจะมายั่วยุแนวนั้นแนวนี้ก็เฉย รู้ทันมันอยู่ 
ดูเป็นเพียงที่ยั่วยุเฉยๆ 
ยุให้รำ ตำให้รั่ว ยั่วให้แตก 
เราไม่ไปตามมันแล้ว 
เราอยู่อย่างนี้ เขาเรียกว่าชนะกิเลสตัวเอง..

หลวงปู่ท่อน ญาณธโร

เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ถ้าอารมณ์สุขขึ้นมา ทุกข์ขึ้นมา 
ชอบใจขึ้นมา ไม่ชอบใจขึ้นมา 
เรานึกเห็นมันทุกอย่างว่ามันก็เท่านั้นแหละ 
สุขมันก็เท่านั้นแหละ ทุกข์มันก็เท่านั้นแหละ 
ก็แปลว่าเราเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาแล้ว 
เมื่อเห็นแล้วเราไม่ยึดไม่ถือ 
คลี่คลายจากราคะ โทสะ โมหะ อยู่เรื่อยไป 
เรียกได้ว่าเราปฏิบัติอยู่
ทั้งกลางวันกลางคืน


หลวงปู่ชา สุภัทโท

จงทำกรรมฐานของตนให้แน่วแน่          ขอจงตั้งใจทำให้จริงจัง และทำความเลื่อมใสพอใจในกัมมัฏฐานของตนให้แน่วแน่เต็มที่ ทำนิดเดียวก็จะเป็นผลยิ่งใหญ่ไพศาล เมื่อทำไปทุกๆ วัน วันละนิดวันละหน่อย มันหากจะมีวันหนึ่งโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เป็น มันหากเป็นเอง คราวนี้ละ เราจะประสบโชคลาภอย่างอย่าบอกใครเลย ถึงบอกก็ไม่ถูก เป็นของรู้และซาบซึ้งเฉพาะตนเอง

                                                                                              หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี