ไม่ใช่เพ่ง แต่ใส่ใจจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ถ้าความราู้สึกตัวออกหน้า ความคิดทำร้ายไม่ได้แรกๆ คนทั่วไปธรรมดานั้น
ความคิดจะออกหน้า ความรู้สึกตัวจะอยู่ล้าหลัง
ที่นี้พอเร้าความรู้ตัวขึ้นมา ความรู้สึกตัวจะเริ่มกวด กวดมาคู่เคียง
ในที่สุด ความรู้สึกตัวจะออกหน้า แล้วความคิดจะแผ่วๆ อยู่ข้างหลัง
ความคิดที่แผ่วๆ นั้นชัดเจนเหมือนเดิม คมคายเหมือนเดิม
แต่ไม่ทุกข์ เพราะไม่มีกิเลส ปกติคนเรานั้นพอคิดก็เริ่มทุกข์..
แต่ถ้าความรู้สึกตัวออกหน้า ความตื่นตัวออกหน้านี่
ความคิดมันทำร้ายเราไม่ได้เลย..

ท่านเขมานันทะ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา