ถ้าเข้าใจจิต ก็ไม่ต้องแสวงหา...ถ้าพวกเราเพียงแต่สามารถ
ทำความเข้าใจในจิตของเราเองได้สำเร็จ 
แล้วค้นพบธรรมชาติอันแท้จริงของเราเองได้
ด้วยความเข้าใจอันนี้เท่านั้น 
ก็จะเป็นที่แน่นอนว่า ...
ไม่มีอะไรที่พวกเราจำเป็นที่จะต้องแสวงหา
แม้แต่อย่างใดเลย...

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

พระพุทธเจ้า ท่านสอนน้อยนิดเดียว
พระพุทธเจ้า ท่านสอนน้อยนิดเดียว
ไม่ได้สอนมากหรอก
สอนให้เห็น “ใจ” ของตน
เท่านั้นแหละเป็นพอ

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี