ก็จะไม่หลงสังขารว่าเป็นจิต


คำว่าหลงๆ ทั้งหลายไม่ใช่หลงสิ่งอื่น 
หลงกายเรา หลงจิตเรานี้ 
คำว่ารู้ๆ ไม่ใช่รู้อะไร 
รู้กายและรู้จิตของเรานี่เอง 
ถ้าหากว่าเห็นจิตชัดลงไป 
ก็จะไม่หลงสังขารว่าเป็นจิต 
ถ้าหากว่ายังไม่เห็นจิตอยู่ตราบใด 
ก็ยังหลงว่าสังขารนั่นล่ะ 
เป็นจิตอยู่ตราบนั้น

หลวงปู่แบน ธนากโร

Image by fietzfotos from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา