แค่รู้ว่ามีความคิดปรุงแต่งก็พอจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

หน้าที่ต่อความโกรธ คือดู รู้ตามที่เป็น..ขณะที่กำหนดดูใจที่โกรธ
ผู้ปฏิบัติต้องวางใจให้เป็นกลาง
ไม่ใช่กำหนดเพื่อให้โกรธดับไป
แต่ให้เข้าไปรู้ลักษณะของความโกรธ
จนกว่าความโกรธนั้นจะดับไปเอง
หน้าที่ของเรามีเพียง "กำหนดดู รู้ตามที่เขาเป็น
แต่ไม่ใช่กำหนดให้เขาเป็น"
นี่คือการเข้าไปจัดการกับกิเลสแล้ว

หลวงพ่อประจาก สิริวณฺโณ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา