ที่คิดไม่ดี นี่คือกรรมของเรา


เรื่องไม่ดีของเขา เป็นกรรมของเขา
ที่คิดไม่ดี นี่คือกรรมของเรา
มองข้าม 'ข้อเสีย' ของคนอื่นได้
คือข้ามผ่าน 'อารมณ์เสีย' ของตัวเองพ้น
ได้รางวัลอยู่กับตัวเอง
เย็นอยู่กับหัวใจที่ไม่ส่งกิริยาเพ่งโทษใคร!

ดังตฤณ

Image by Free-Photos from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

สัมมาสติ


สัมมาสติ 
ความคิด เห็นว่าเป็นเพียงความคิด
ไม่ใช่เรา เป็นเพียงความคิด
เราทิ้งความคิดได้
แต่ถ้าเห็นความคิดเป็นเรา
ความคิดเห็นเราถูก ของคนอื่นไม่ถูก มีปัญหา
.
แต่ถ้ามันเป็นเพียงความคิด สลัดทิ้งได้เลย
เป็นเพียงความคิด ไม่ใช่ความจริง ก็สลัดทิ้งได้
แต่ถ้าเห็นว่าความคิดเป็นเรา เป็นเรื่องเลย
เถียงกันไปมา ได้ตบตีกัน
เพราะเราเห็นความคิดเป็นเรา
.
ถ้าเห็นความคิดเป็นเพียงความคิด มันก็ง่าย
ถูกผิดไม่สำคัญ มันเป็นเพียงความคิด
เห็นแบบนี้เรียกว่าสัมมาสติ
อารมณ์ดี ไม่ดี เห็นว่าเป็นเพียงอารมณ์
ไม่ใช่เรา
.
ถ้าเห็นเราเป็นอารมณ์
วันนี้อารมณ์ไม่ดี อย่ามาพูด เดี๋ยวมีเรื่อง
ไปสำคัญมั่นหมายว่าอารมณ์เป็นเรา
แต่ถ้าเป็นสัมมาสติ
มันเป็นเพียงอารมณ์ ผ่านมาแล้วผ่านไป
เห็นแบบนี้เรียกว่าเห็นชอบ

หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

Image by schauhi from pixabay 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา