ระลึกถึงกายใจ คือธรรมะโดนใจจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

จิตเราเป็นแค่ธาตุรู้จิตเราเป็นแค่ธาตุรู้ มีแค่ธาตุรู้ สัมผัสรู้ 
นี่คือ จิตเราจริงๆ สิ่งที่มันไปปรุงแต่งนานานั้น 
มันไม่ใช่จิต มันเกี่ยวกับสังขาร 
สังขารเขาเรียกว่า เป็นมหาโจร โจรห้าร้อย 
ทุกข์ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นั่นแหละ 
เขาเรียกมหาโจร ทำให้เราต้องเป็นทาสของมัน 
เป็นทาสของสังขาร ...

หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


เมื่อจิตคิด จิตรู้ ก็ถูกทำลายเมื่อจิตคิด จิตรู้ ก็ถูกทำลาย
บรรดานักคิดทั้งหลาย 
ถ้าเข้าใจตนเองได้ว่า
ตนกำลังฝันทั้งที่ลืมตาตื่น
ตนกำลังหลงอยู่ในโลกของความคิด
เพียงรู้ทันเท่านี้ ก็รู้แล้ว
และเมื่อรู้แล้ว 
ก็อย่าหลงไปคิดต่อไปอีก
ว่า รู้เป็นอย่างไร .. ที่รู้นี้ ถูกหรือไม่ถูก
เพราะจะหล่นไปสู่ความผิดพลาดในทันที 
คือหลงเข้าไปในโลกของความคิดอีกรอบหนึ่ง

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา