คนที่หลงจึงต้องแสวงหาคนที่หลงจึงต้องแสวงหา
ถ้าไม่หลงก็ไม่ต้องหา
จะหาไปให้ลำบากทำไม
อะไรๆ ก็มีอยู่กับตัวเอง
อย่างสมบูรณ์อยู่แล้ว 
จะตื่นเงา ตะครุบเงาไปทำไม
เพราะรู้แล้วว่า เงาไม่ใช่ตัวจริง

ตัวจริง คือ สัจจะทั้งสี่
ที่มีอยู่ในกายในใจอย่างสมบูรณ์แล้ว

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต