จิตฝึกดีแล้ว นำสุขมาให้          จิตแหละเป็นตัวนำทุกข์มาให้ ครั้นฝึกฝนดีแล้ว นำความสุขมาให้ อยู่ในโลกนี้ก็มีสุข ความทุกข์ไม่มี อันนี้มันเป็นธรรมดาของอัตภาพของสภาวะ มันเป็นเองของมัน ถึงมันจะทุกข์ปานใด มันก็ไม่มีความเดือดร้อน หวาดเสียวต่อความทุกข์

                                                                                                     หลวงปู่ขาว อนาลโย

สุขทุกข์ไม่ใช่จิต...สุขทุกข์เป็นเรื่องอารมณ์ภายในใจ 
ยังไม่ใช่จิต เป็นอารมณ์เกิดดับได้ 
คนไม่เข้าใจ ไปเข้าใจจิตคืออารมณ์ 
อารมณ์คือจิต 
เปรียบเหมือนแก้วน้ำใส 
ใส่อะไรลงไปแก้วน้ำก็เป็นอย่างนั้น 
เทออกก็เป็นแก้วน้ำอย่างเดิม 
จิตเราก็เหมือนกัน

พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต

จิตวางเพราะเห็นกายเป็นเพียงธาตุ          ถ้าเห็นชัดจริงๆ ในเรื่องของร่างกายบุคคลอื่นและร่างกายเรา ว่าเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติ จิตมันก็จะวางได้โดยสมบูรณ์ คือวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตน วางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายบุคคลอื่น วัตถุธาตุทั้งหลาย มันจะเห็นเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติ

                                                                                    พระอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตโต